COMUNICAT Nr.18 din 20.11.2020

Intalnire unica evanghelica

Intalnire unica evanghelica

Biserica evanghelică protestantism 29 Aug, Biserica evanghelicăoricare dintre bisericile protestante clasice sau ramurile lor, dar mai ales la sfârșitul secolului al XX-lea, biserici care subliniază predicarea Evangheliei lui Iisus Hristosexperiențele personale de conversie, Scriptura ca bază unică pentru credință și evanghelizarea activă câștigarea angajamentelor personale față de Hristos.

În secolul al XVI-lea, Martin Luther și adepții săi, care au subliniat justificarea prin credința în Iisus Hristos și și-au bazat credința doar pe Scriptură, erau cunoscuți ca evanghelici. În timpul Reformeitermenul i-a distins pe urmașii lui Luther de cei ai lui Ioan Calvincunoscuți sub numele de Reformați.

  • Are 75 de metri şi îl poţi observa din orice colţ al oraşului, ceea ce îţi dă senzaţia că a fost construit special să te ghideze.
  • Dating Site Francais Traducere

Numele multor biserici luterane includ încă evanghelice. Renașterea religioasă din secolul al XVIII-lea care a avut loc în Europa continentală mișcarea pietistăîn Marea Britanie renașterea metodistă și în America de Nord Marea trezire a fost denumită în general renașterea evanghelică.

Account Options

Aceste mișcări au subliniat experiențele de conversie, încrederea în Scriptură și munca misionară, mai degrabă decât sacramentele și tradițiile bisericilor stabilite. Un partid evanghelic s-a dezvoltat și în cadrul Bisericii Angliei care, spre deosebire de metodici, nu a părăsit biserica vezi Anglican Evangelical.

Puterea crescândă a mișcării și conștientizarea intereselor lor comune i-au determinat pe evanghelici din mai multe confesiuni și țări să formeze Alianța evanghelică la Londra în În Statele Unite, la mijlocul secolului al XX-lea, termenul a fost aplicat unui grup care a ieșit din controversa fundamentalistă în curs. La începutul secolului, s-a dezvoltat un conflict intens între Umorul femeii cauta omul liberali și fundamentaliști conservatori în mai multe dintre cele mai mari confesiuni protestante.

Unii fundamentaliști Intalnire unica evanghelica părăsit vechile biserici pentru a întemeia altele noi, când a devenit evident că au pierdut controlul asupra consiliilor de conducere ale confesiilor lor. Mulți dintre cei care au plecat au cerut o separare de modernism, pe care o considerau erezie negarea credințelor creștine fundamentale și apostazie respingerea credinței creștine.

Toate drumurile bistriţenilor duc la… Biserica Evanghelică

Această cerere de separare a dus la o ruptură cu conservatorii care au rămas în confesiile stabilite. A însemnat, de asemenea, o ruptură cu instituțiile de învățământ superior sponsorizate de biserică de la care mulți dintre dezertori absolviseră și fondarea de noi colegii și seminarii dedicate fundamentalismului - acțiuni care păreau să indice o negare a legitimității științei moderne.

Până la sfârșitul anilorconservatorii încă din vechile confesiuni și cei care au plecat, dar au rămas prietenoși în special baptiștii și presbiterienii au făcut o cauză comună împotriva poziției separatiste.

Intalnire unica evanghelica

Deși și-au menținut un angajament față de credințele creștine fundamentale, și-au declarat, de asemenea, dorința de a se angaja într-un dialog cu academia și societatea. Pentru a se distinge de separatiști, au ales să fie numiți neo-evanghelici, scurtat în scurt timp Intalnire unica evanghelica evanghelici.

Intalnire unica evanghelica

Obțineți acces exclusiv la conținut din prima noastră ediție cu abonamentul dvs. Abonați-vă astăzi Noii Intalnire unica evanghelica au prosperat datorită personalităților pe care le-au atras și a instituțiilor pe care le-au creat.

Să continuăm împreună în vestirea Evangheliei!

Curând au găsit un campion la un tânăr evanghelist baptistBilly Graham. Abilitățile oratorice ale lui Graham, combinate cu refuzul său de a se abate de la misiunea sa de predicare și de a se implica în controversele teologice, au contribuit mult la legitimarea evangheliștilor cu publicul.

În același timp, Carl FH Henry și Site ul de dating maritime teologi au oferit mișcării sofisticare intelectuală.

Zelul și angajamentul mișcării au fost instituționalizate într-un periodic, Christianity Today ; o nouă școală de formare ministerialăFuller Theological Seminary, din Pasadena, California; și o artă liberală colegiul, Wheaton Collegeîn suburbia Chicago.

Biserica evanghelică | protestantism

Înliderii evanghelici au creat o oarecare unitate organizațională odată cu formarea Asociației Naționale a Evanghelicilor. Mișcarea a cunoscut o creștere internațională semnificativă în deceniile care au urmat celui de-al doilea război mondial și a devenit o forță importantă în creștinismul mondial. Dezvoltând un sentiment de unitate internațională și interconfesională, evanghelicii au format World Evangelical Fellowship WEF în la trei ani de la înființarea Consiliului Mondial al Bisericilor.

Peste organizații regionale și naționale și aproximativ milioane de persoane sunt afiliate la WEF, acum cu sediul în Singapore.

Pe măsură ce comunitatea evanghelică a apărut, a fost înființată o serie de organizații bazate pe vocație și interese, formate din medici, oameni de știință, sportivi și alții. Capitole ale comunității creștine inter-universitare și cruciada campusului pentru Hristos s-au format pe sute de campusuri universitare pentru a oferi sprijin religios similar cu cel oferit de diferite organizații protestante și romano-catolice.

Intalnire unica evanghelica

Atât American Scientific Affiliation, cât și Societatea Teologică Evanghelică organizează întâlniri și publică un jurnal pentru a examina tendințele în știință, teologie și studii culturale. În timp ce evanghelismul a devenit o forță culturală semnificativă, fundamentalismul separatist a înflorit și el.

Carl McIntire, un lider timpuriu al mișcării, a contribuit foarte mult la această creștere. În aniiconducerea McIntire a fundamentalismului american a dat locul celei a televanghelistului baptist Jerry Falwell.

Credem din toată inima că Biserica trăiește vremuri în care resursele de orice fel pe care Domnul le-a așezat în Trupul Său, trebuie aduse laolaltă în unitate pentru a putea face lucrarea lui Dumnezeu cât mai eficient.

Deși fundamentaliștii au apărut adesea la radio și televiziune, ei au fost umbriți de evanghelici în acele mass-media. Înainte de al doilea război mondial, evanghelicii foloseau radioul pentru a-și aduce mesajul publicului american; după război, au înființat Far East Broadcasting Company și Trans World Radio, primul dintr-o serie de posturi care au transmis pe plan internațional.

Oral RobertsBilly Graham și alți evangheliști au fost printre primii care au văzut potențialul televiziunii.

Intalnire unica evanghelica

Înprima rețea de televiziune creștină, Christian Broadcasting Network, a fost închiriată, iar mai târziu Trinity Broadcasting Network și LeSea Broadcasting s-au format pentru a oferi programare comunității evanghelice. În anii și 90 mișcarea evanghelică s-a extins foarte mult. Reconcilierea conservatorilor din tradiția reformată presbiteriană și baptistă cu cei din tradiția metodistă sfințenie și penticostal a fost un pas important în creșterea mișcării.

Aceste două grupuri fuseseră rivali amari, dar și-au unit forțele împotriva secularizării percepute a culturii americane.

Sfințenia și bisericile penticostale s-au alăturat Asociației Naționale a Evanghelicilor și a Bursei Intalnire unica evanghelica Mondiale. Evanghelicii și-au lărgit orizonturile intelectuale. În timp ce continuăm să afirmăm că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, mulți evanghelici au fost deschiși la tendințele contemporane în învățăturile biblice critice, au găsit mijloace de acomodare a credinței în Intalnire unica evanghelica biologică și au dezvoltat o conștiință a rolului culturii în modelarea perspectivelor teologice.

Related Posts.