Gurdjieff and Tiflis at the Edge of the Centuries (XIX-XX)

Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF

Suntem ceea ce gândim 2.

Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF

Un scaun gol 3. Adevărul sau falsul 4. Puţin mai norocos! Trezia este viaţă 6.

Printr-un geam întunecat 7. Prin observare 8. Începutul unei noi faze 9. Sălăşluind în centrul inimii Nici aceasta, nici aceea Înţelepciunea inocentei Bea până la fund şi dansează Continuă să mergi Răspândeşte mesajul Strălucirea aşteptării Asta este!

Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF

Lingura este cea care gustă supa? Dumnezeu iubeşte râsul Sădind seminţele beatitudinii Datorită acestui fapt, ar putea apărea întrebarea: mai avem nevoie de încă un comentariu? Şi ce importanţă ar putea avea aceste serii de discursuri, bazate pe sutre din antichitate, când umanitatea se îndreaptă cu paşi repezi spre un nou mileniu şi se confruntă cu pericolul războaielor şi a anihilării totale?

Însă ceea ce face această colecţie să fie extrem de valoroasă este faptul că în ea sunt conţinute comentariile unui Maestru iluminat, Osho, asupra unui alt Maestru, Buddha - sau, cel puţin, asupra cuvintelor sale. Până în prezent doar intelectualii s-au încumetat să aducă puţină lumină asupra mesajului lui Buddha - mesaj care nu are nimic de-a face cu intelectul. De aceea, printrun efort intelectual, oricât de sincer şi de susţinut ar fi, nu putem realiza decât o parte infimă a mesajului lui Buddha.

Doar cineva care a experimentat sursa din care provin cuvintele lui Buddha poate să ne clarifice şi să ne limpezească mesajul acestei Superbe fiinţe.

Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF

Osho este perfect pentru această sarcină. Şi nu doar pentru că a ajuns la acelaşi nivel de conştiinţă ca şi Buddha. De fapt, în ultimele 25 de secole, conştiinţa umană a evoluat foarte mult. Buddha a vorbit la vremea sa despre o stare de dincolo de iluminare. În Osho putem însă vedea nivelul la care poate exista orice fiinţă umană. Oricum ar fi, rezultatul este că prin Osho, cuvintele lui Buddha au un impact, Cauta i fete in Dakar o savoare şi un parfum, pe care nu le poate oferi nici un scolastic şi nici un erudit budist.

Toţi cei care lau auzit vorbind au simţit acelaşi lucru ca şi mine: Osho nu vorbeşte despre Buddha, ci devine însăşi Buddha. Este limpede că iubirea lui Osho pentru Buddha este unică, iar afinitatea dintre ei este magnifică.

FLOAREA VIEŢII Volumul II

În toţi cei 35 de ani de discursuri, Osho l-a atras din ce în ce mai mult pe Buddha spre inima sa odată cu fiecare anecdotă rostită şi odată cu fiecare povestire din copilăria şi viaţa lui. Mesajul lui Buddha este similar cu mesajul lui Osho. Nu eşti tu, ci însăşi existenţa ta. Tu eşti una cu stelele, cu oceanele, cu cerul şi cu toate fiinţele.

Nu eşti separat.

Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF

Ultimul cuvânt al lui Buddha a fost sammasati. Ţine minte: eşti un buddha. Sutrele sale sunt extrem de necesare în epoca noastră. Osho este Maestrul care poate transpune în limbaj modem mesajul etern al lui Buddha. El poate vorbi oamenilor contemporani într-un limbaj accesibil, indiferent din ce parte a lumii sunt aceştia.

În plus, Osho are un extraordinar simţ al umorului şi, imediat ce găseşte ocazia potrivită, nu se opreşte de la a răspunde seriozităţii şi gravităţii prin anecdote.

Joseph Heller Something Happened Dacă ai pus sau vrei să pui pe picioare o mică afacere, atunci această carte a fost scrisă pentru tine. Cartea ilustrează o convingere creată şi sprijinită de experienţa pe care am acumulat-o lucrând cu mii de proprietari de mici afaceri. Această convingere arată că afacerile mici, pur şi simplu, nu funcţionează în Statele Unite deşi proprietarii lor muncesc din greu pentru a le face să meargă. Am descoperit, de asemenea, că oamenii care au mici afaceri în SUA muncesc mult mai mult decât ar trebui în raport cu veniturile pe care le obţin.

De exemplu, dacă i s-ar fi cerut să explice semnificaţia cuvântului tathata - acceptare - ar fi răspuns astfel: Un bărbat cu trei fire de păr pe cap intră într-o frizerie, cerând să i se facă freza.

Frizerul se apucă de treabă, dar nici nu pune bine pieptănul în păr, că un fir cade pe podea.

Gurdjieff and Tiflis at the Edge of the Centuries (XIX-XX)

Pot să îl port şi dat pe spate! Prin transpunerea în limbaj contemporan a cuvintelor şi mesajului lui Buddha, Osho nu pierde nimic din graţia, iubirea şi magnitudinea acestora. În discursurile sale predomină o claritate şi o limpezime iluminatorie. Cuvintele sale, sau cuvintele lui Buddha rostite prin el, nu sunt niciodată banale sau prozaice, ci, invariabil, ameţitor de poetice. Trebuie ţinut minte, sau mai bine în non-minte, că în această colecţie nu sunt compilate doar o serie de cuvinte.

Oricât de minunate ar fi cuvintele sale, Osho doreşte să ne amintim mereu că funcţia acestora este aceea de a ne împărtăşi ceea ce nu poate fi rostit - ceea ce se află între sunete: tăcerea.

Până când vom putea fi capabili să înţelegem tăcerea pură, aceste volume ne vor servi ca un minunat pod între cuvinte şi non-cuvinte. Ma Prem Maneesha Poona, India 1. Tot ceea ce suntem apare prin gândurile noastre. Prin gândurile noastre creăm lumea.

Ba da, căzu din salba Dianei o stea ca lacrima de cleştar, dar un om s-a încovoiat şi a ridicat-o, omul tăcut, cu ochiul lucios de cămătar.

Pe cel care vorbeşte sau acţionează printr-o minte impură, Problemele îl vor urma Aşa cum roata carului urmează paşii bivolului. Noi suntem ceea ce gândim.

David Barrientos abordează aspectele comparative, interpretative, stilistice şi istorice a patru creaţii pentru cla- rinet, semnate de compozitori moldoveni precum sunt Oleg Negruţa, Ghenadie Ciobanu, Igor Iachimciuc şi Lyudmila Kise. Autorul analizeaza funcţiile elementelor folclorice în cadrul lor, menţionează tendinţele inovatoare şi propune o abordare proprie a aspectelor interpretative.

Pe cel care vorbeşte sau acţionează printr-o minte pură, Fericirea îl va urma Asemeni unei umbre, care nu îl părăseşte. În această lume, Ura nu va dispersa niciodată ura. Doar iubirea dizolvă ura. Aceasta este legea, Eternă şi omniprezentă.

Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF

Şi tu vei dispărea. Ştiind aceasta, cum te mai poţi certa? Cât de uşor rupe furtuna un arbore fragil.

românească spune : Omului poţi să-i iei cu forţa, dar cu

Caută fericirea prin simţuri, Complace-te în a mânca şi a lenevi Şi vei fi şi tu smuls din rădăcini. Vântul nu poate Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF un munte. Ispita nu îl poate atinge pe acela Care este treaz, puternic şi umil, Care se stăpâneşte şi cunoaşte legea. Dacă gândurile omului sunt murdare, Daca este nepăsător şi amăgitor, Cum ar putea el purta roba galbenă?

Cel care este stăpânul naturii sale proprii, Strălucitoare, clară şi adevărată, Numai acela poartă într-adevăr roba galbenă.

Preaiubiţi bodhisattva Da, aşa privesc fiecare fiinţă umană.

Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF

Bodhisattva înseamnă un buddha în esenţă, un buddha în sămânţă, un buddha adormit, dar care are potenţialul de a se trezi.

În acest sens, fiecare dintre noi este un bodhisattva, însă nu oricine poate fi numit bodhisattva - doar aceia care au început să caute lumina, care au început să îşi dorească să vadă răsăritul soarelui şi în a căror inimă sămânţa a încolţit. Toţi cei care au pornit în căutarea adevărului şi care doresc să fie atenţi şi conştienţi, toţi sunt bodhisattva.

Adevărul nu este departe, însă foarte puţini oameni doresc să îl găsească. Nu este departe, dar este dificil de realizat.

Şi este dificil nu datorită naturii sale, ci pentru că noi am investit foarte mult în minciuni. Minciunile ne oferă confort, siguranţă, ne fac să visăm frumos. Însă visele vor rămâne vise. Ele te pot încânta pentru un moment, dar după aceea va Gurdjieff se intalne te cu barba ii remarcabili PDF frustrarea.