Contract Online | ENGIE

Exemplu de site curent dating site ul

Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon.

Politica de confidențialitate

De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor de furnizare energie electrică sau a altor contracte pe care le putem încheia cu dumneavoastră, dar și în vederea transmiterii noutăților și anunțurilor de participare la conferințe și alte evenimente, sub forma unor newslettere. În plus, COOPE colectează unele informații referitoare la colaboratorii și angajații săi, conform legii. Temeiurile juridice ale prelucrării Prelucrarea bazată pe consimțământ [art.

Datele cu caracter personal ale minorilor COOPE nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori.

Exemplu de site curent dating site ul

În situația în care COOPE descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel Poze Site Intalnire rusa scurt timp posibil.

Totuși, COOPE va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali. Newslettere și email-uri În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter, fie pentru că sunteți clientul societății noastre, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, adresa dvs.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la conferințele și evenimentele pe care le organizăm de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specificăprecum și anumite servicii legate de anunțuri de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe.

Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la COOPE, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc; C.

Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat COOPE într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea COOPE, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art.

Exemplu de site curent dating site ul

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail sca stoica-asociatii.

12.81 Foi de calcul, exemplu.

Staicovici nr. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Exemplu de site curent dating site ul

Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia.

COOPE nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către COOPE și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Transferul datelor cu caracter personal COOPE nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice

În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră. Exemplu de site curent dating site ul putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile COOPE, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

Securitatea datelor COOPE ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Cum ne puteți contacta?

  • Site ul gratuit de dating in Morbihan
  • Cauta i prietenul prietenului
  • Vrei un contract de energie?
  • În situația în care se dorește o listă personalizată cu oferte se recomandă completarea câmpurilor existente în Comparator.
  • Dating o singura femeie Yonne

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la verde cooperativadeenergie. Drepturi de autor © Copyright Cooperativa de Energie.

Toate drepturile rezervate. Conținutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor.

Contract online

Toate materialele incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al COOPE.

Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.

Exemplu de site curent dating site ul

Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest Site, vă Exemplu de site curent dating site ul să ne contactați la verde cooperativadeenergie.