Más Información

Cauta i un strain pentru casatorie, Căutare Servicii

Casatoria intre un cetatean roman si un cetatean strain casatorie mixta 1. Casatoria intre doi cetateni romani Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la S.

Legislaţia românească prevede că un cetăţean străin trebuie să prezinte o serie de acte din ţara sa de origine, dacă doreşte să se căsătorescă în România cu un cetăţean român. Vorbim, evident, de căsătoria dintre o tânără şi un tânăr, o doamnă şi un domn.

Căsătorie pe bani. Preţul unui mariaj aranjat

Acte necesare Pentru încheierea unei astfel de căsătorii, este vorba, în primul rând, de un document chinez sau autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în ţara noastră. Viitorul soţ, cetăţean străin, va dovedi astfel că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

Cauta i un strain pentru casatorie

Cetăţeanul străin sau, după caz, apatrid, va da o ceclaraţie în scris, pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este căsătorit în ţara sa de origine şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.

Dacă cetăţeanul străin nu cunoaşte limba română, va fi întocmit un proces-verbal în baza căruia va avea la dispoziţie un interpret în timpul cununiei civile.

Documentele prezentate în această listă vor fi însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi, rezultând că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei pe teritoriul României.

Cauta i un strain pentru casatorie

Proceduri standard Pentru căsătoria între un cetăţean străin şi un cetăţean român vor fi prezentate şi Cauta i un strain pentru casatorie solicitate, în general, pentru căsătoria între cetăţeni români, anume: Declaraţia de căsătorie, în care cei doi soţi vor arăta, în scris, cu asumarea responsabilităţii în acest sens, faptul că nu există niciun impediment pentru încheierea căsătoriei lor.

Totodată vor indica numele de familie pe care îl vor purta în timpul mariajului lor.

Fetele dupa prima noapte de dragoste

Actul de identitate al celor doi soţi, în original şi în copie. Certificatul de naştere, original şi copie.

Cauta i un strain pentru casatorie

Certificatul medical care atestă starea de sănătate a celor două persoane care se vor căsători. Atenţie, certificatul medical are o perioadă de valabilitate de 14 zile, după ce a fost emis pe un formular tipizat de către medic.

Cauta i un strain pentru casatorie

Certificatul va avea, în plus, parafa medicului şi va trebui să conţină menţiunea legată de faptul că persoana în cauză se poate ori nu se poate căsători. Dacă cei doi viitori soţi se află în străinătate, iar actul medical a fost emis de către o unitate sanitară din ţara respectivă, atunci documentul trebuie să fie însoţit de traducerea în limba română, legalizată, cu apostilă.

În cazul cetăţenilor străini, actele eliberate de statelor lor de origine cu privire la starea civilă trebuie să aibă o valabilitate de cel mult trei luni.

Cauta i un strain pentru casatorie

În limita acestui termen actele respective vor fi depuse în faţa autorităţilor competente din România, în vederea căsătoriei.